Roasty's TestimonialWTFC v AFC BournemouthWTFC Squad 2011-12WTFC v ClevedonWTFC v SholingMark Ovendale 1973 -2011WTFC v GodalmingWTFC v BidefordWTFC v HalesowenWTFC v Paulton RoversHolt Utd v WTFCWTFC v North LeighWTFC v PooleWTFC Youth Tournament - 4 May 2012 - U16 & U18WTFC Youth Tournament - 5 May 2012 - PM - U9 & U10WTFC Youth Tournament - 6 May 2012 - AM - U11 & U12WTFC Youth Tournament - 5 May 2012 - AM- U7 & U8WTFC Youth Tournament - 6 May 2012 - PM - U13 & U15Patrons Draw - July 2012